Image 01

درب های کشویی

در بعضی مکان ها به دلیل محدودیت فضای پارکینگ ها از درب های کشویی استفاده می شود .

این نوع درب ها در سه نوع ساخته می شود که شامل کشویی یک طرفه ، کشویی دو طرفه و دوبل کشویی می باشد.